Kế hoạch BVMT cơ sở chế biến gỗ, ván ép, đồ gỗ

cơ sở chế biến gỗ, ván ép và sản xuất đồ gỗ

cơ sở chế biến gỗ, ván ép và sản xuất đồ gỗ

  1. Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến gỗ?

Theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định:

– Dự án xây dựng cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự nhiên có công suất nhỏ hơn 3.000 m3 sản phẩm/năm.

– Dự án xây dựng cơ sở sản xuất ván ép có công suất dưới 100.000 m2/ năm.

– Dự án xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ có tổng diện tích kho bãi, nhà xưởng dưới 10.000 m2

  1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Thu thập mẫu khu vực xây dựng cơ sở cơ sở chế biến gỗ, ván ép và sản xuất đồ gỗ. Đánh giá hiện trạng môi trường. Xác định nguồn gây ô nhiễm: khí thải (khói, bụi,..), nước thải, chất thải rắn,…Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng nguồn ô nhiễm so với tiêu chuẩn quy định.

Bước 2: Xây dựng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây cơ sở chế biến gỗ, ván ép và sản xuất đồ gỗ. Phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường. Phương án xử lý nước thải, khí khải, thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất của cơ sở. Và xây dựng chương trình giám sát môi trường.

Bước 3 : Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bước 4: Trình Phòng Tài Nguyên và Môi Trường nơi xây dựng dự án thẩm định và quyết định phê duyệt tùy theo loại hình và quy mô của dự án.

  1. Hồ sơ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

– Địa điểm dự án hoạt động

– Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

– Sơ đồ vị trí dự án

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

  1. Cơ sở pháp lý

– Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014.

– Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015.

  1. Cơ quan tiếp nhận và phê duyệt

– Sở tài nguyên môi trường đối với Kế hoạch BVMT cấp Sở

– Phòng Tài Nguyên môi trường đối với Kế hoạch BVMT cấp huyện

– Ủy ban nhân dân xã nếu được UBND Huyện ủy quyền được phê duyệt

– Ban quản lý khu kinh tế. Ban quản lý khu công nghiệp.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Kế hoạch BVMT cơ sở chế biến gỗ, ván ép, đồ gỗ
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác