Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở thu mua phế liệu

Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở thu mua phế liệu

Theo Luật bảo vệ môi trường 2014 bắt buộc các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở lớn vừa và nhỏ hoạt động kinh doanh sản xuất ngoài việc xin giấy phép hoạt động, các giấy tờ cần thiết để đi vào hoạt động bạn cần phải chuẩn bị cho mình bộ hồ sơ môi trường.

cơ sở thu mua phế liệu

cơ sở thu mua phế liệu

  1. Các hồ sơ môi trường cần phải có của cơ sở thu mua phế liệu

+ kế hoạch bảo vệ môi trường(phải có trước khi cơ sở đi vào hoạt động )

+ đề án bảo vệ môi trường

+ sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

+ giấy phép khai thác nước dưới đất (nếu sử dụng nước ngầm)

+ giấy phép xả thải (nếu có hệ thống xử lý nước thải)

+ báo cáo giám sát môi trường định kỳ

  1. Căn cứ Luật quy định lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở thu mua phế liệu

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

  1. Quy trình thực hiện

– Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án, hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án cơ sở thu mua phế liệu

– Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội liên quan đến hoạt động của dự án cơ sở thu mua phế liệu

– Xác định và đánh giá mức độ các nguồn gây ô nhiễm của dự án cơ sở thu mua phế liệu như: khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn, các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

– Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.

– Đề xuất phương án xử lý khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án cơ sở thu mua phế liệu

– Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

– Soạn thảo hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường dự án cơ sở thu mua phế liệu

– Thẩm định và Quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường

  1. Cơ quan tiếp nhận và quyết định kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở thu mua phế liệu

Nộp kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở thu mua phế liệu và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp huyện

+ Cơ quan thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

+ Cơ quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở thu mua phế liệu
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác