Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy

cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy

cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy

1. cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy nào phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

Tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định:

Dự án xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa cho tàu thủy có tải trọng dưới 1.000 DWT trở xuống phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Luật quy định lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án

– Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015

3. Thời điểm đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Tại Điều 29 của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, chủ dự án phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 của Luật này xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án.

Trong thời hạn 10 ngày, cơ quan có thẩm quyền quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều 32 xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, trường hợp không xác nhận, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

4. Trình tự thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy

Bước 1: Thu mẫu khu vực xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy. Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xây dựng dự án. Xác định nguồn gây ô nhiễm. Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng nguồn ô nhiễm so với tiêu chuẩn quy định.

Bước 2: Xây dựng biện pháp giảm thiểu ONMT cho giai đoạn xây dựng dự án. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường. Phương án xử lý nước thải, khí khải, thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất của cơ sở. Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ, in ấn báo cáo. Nộp hồ sơ, chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền.

Bước 4: Trình nộp lại cơ quan có thẩm quyền sau chỉnh sửa.

Bước 5: Nhận giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

5. Hồ sơ, giấy tờ lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

– Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kỹ thuật

– Sơ đồ vị trí dự án

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

– Bản vẽ và hồ sơ liên quan.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác