Đề án BVMT đơn giản cơ sở sản xuất gạch, ngói

cơ sở sản xuất gạch, ngói

cơ sở sản xuất gạch, ngói

Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cơ sở sản xuất gạch, ngói

  1. Căn cứ pháp lý

– Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP: (khoản 2, Điều 22).

– Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

  1. Trường hợp nào phải lập đề án BVMT đơn giản cho cơ sở sản xuất gạch, ngói?

Theo Nghị định 18/2015/NĐ – CP ngày 14/02/2015 quy định đối với cơ sở sản xuất gạch, ngói có công suất từ 100 triệu viên gạch, ngói quy chuẩn/năm sẽ lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản khi cơ sở đã đi vào hoạt động, vận hành chính thức nhưng không có một trong các giấy tờ sau:

–  Giấy xác nhận đăng ký cam kết BVMT

–  Giấy đạt tiêu chuẩn môi trường

–   Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT.

  1. Các bước tiến hành lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động, hiện trạng môi trường xung quanh cơ sở sản xuất gạch, ngói

– Điều kiện tự nhiên, KT-XH liên quan đến hoạt động của cơ sở sản xuất gạch, ngói

– Xác định các tác nhân gây ô nhiễm của cơ sở sản xuất gạch, ngói như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn

– Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khu vực sản xuất, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.

– Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm cơ sở sản xuất gạch, ngói đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

– Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện tại cơ sở sản xuất gạch, ngói

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, xử lý khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của cơ sở sản xuất gạch, ngói

– Xây dựng chương trình giám sát môi trường cơ sở sản xuất gạch, ngói

– Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án BVMT chi tiết

– Trình nộp cơ quan có chức năng thẩm định và Quyết định phê duyệt.

  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Điều 12 Thông tư 26/2015/TT – BTNMT quy định, tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là:

– Phòng Tài nguyên và Môi trường

– Ban quản lý khu công nghiệp

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Đề án BVMT đơn giản cơ sở sản xuất gạch, ngói
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác