Đề án BVMT đơn giản cơ sở sản xuất, chế biến bún

  1. Tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, chế biến bún?

Xuất phát nhu cầu tiêu dùng, cơ sở sản xuất, chế biến bún xuất hiện ngày càng nhiều, tuy nhiên không phải cơ sở nào cũng quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Do đó việc lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cơ sở sản xuất bún nhằm theo dõi diễn biến môi trường xung quanh khu vực cơ sở sản xuất bún, ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường là việc làm hết sức cần thiết.

cơ sở sản xuất, chế biến bún

cơ sở sản xuất, chế biến bún

  1. Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản?

Theo Nghị định 18/2015/NĐ – CP ngày 14/02/2015:

– Cơ sở sản xuất, chế biến bún đã đi vào hoạt động, vận hành chính thức trước ngày 01/04/2015 nhưng không có một trong số các giấy tờ sau:

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT

+ Giấy đạt tiêu chuẩn môi trường

+ Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT.

– Cơ sở sản xuất, chế biến bún có công suất dưới 500 tấn sản phẩm/năm

  1. Căn cứ pháp lý

– Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP: (khoản 2, Điều 22).

– Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

  1. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết để lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).

– Sơ đồ vị trí dự án.

– Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp…

  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Điều 12 Thông tư 26/2015/TT – BTNMT quy định, tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là:

– Phòng Tài nguyên và Môi trường

– Ban quản lý khu công nghiệp

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Đề án BVMT đơn giản cơ sở sản xuất, chế biến bún
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác