Đề án bảo vệ môi trường đơn giản siêu thị

Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho siêu thị?

Trong quá trình hoạt động mua bán, kinh doanh các mặt hàng tại siêu thị sẽ phát sinh ra chất thải đáng kể gây tác động xấu tới môi trường. Việc lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là để theo dõi diễn biến môi trường xung quanh khu vực siêu thị, ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường phù hợp.

sieu thi

sieu thi

  1. Đối tượng

Theo Nghị định 18/2015/NĐ – CP ngày 14/02/2015 quy định:

– Siêu thị đã đi vào hoạt động, vận hành chính thức trước ngày 01/04/2015 nhưng không có:

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

+ Giấy đạt tiêu chuẩn môi trường và giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

– Siêu thị có diện tích sàn dưới 10.000 m2

  1. Căn cứ pháp lý

Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

– (khoản 2, Điều 22). Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

  1. Hồ sơ cần thiết cần cung cấp để lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

– Giấy phép đầu tư; đăng ký kinh doanh.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

– Sơ đồ vị trí siêu thị

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).

– Hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại.

  1. Quy trình thực hiện Đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh siêu thị như: khảo sát thu thập số liệu về quy mô, khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội liên quan đến siêu thị

Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của siêu thị như: khí thải, nước thải, chất thải rắn;

Bước 3 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

Bước 4 : Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

Bước 5 : Phương án xử lý nước thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của siêu thị. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

Bước 6 : Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án

Bước 7 : Trình Phòng Tài Nguyên và Môi Trường nơi xây dựng siêu thị thẩm định và quyết định phê duyệt.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản siêu thị
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác