Đề án bảo vệ môi trường đơn giản phòng khám đa khoa

  1. Tại sao phải lập đề án BVMT đơn giản cho phòng khám đa khoa?

Sự quá tải của hầu hết các bệnh viện công vì nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng cao dẫn đến việc các cơ sở y tế, phòng khám đa khoa được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu người dân là điều đã được dự báo trước.

Dù vậy, bất kỳ ngành nghề nào cũng có phát sinh các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Việc lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho phòng khám đa khoa nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta.

phòng khám đa khoa

phòng khám đa khoa

  1. Đối tượng lập đề án BVMT

Nghị định 18/2015/NĐ – CP quy định đối với phòng khám có số giường bệnh dưới 50 giường sẽ phải lập đề án BVMT đơn giản khi cơ sở đã đi vào hoạt động chính thức nhưng không có các giấy tờ sau:

– Giấy xác nhận đăng ký cam kết BVMT

– Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT

– Giấy đạt tiêu chuẩn môi trường

  1. Căn cứ pháp lý

Luật bảo vệ môi trường 2014.

Nghị định 18/2015/NĐ-CP khoản 2, Điều 22

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

  1. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh (Giấy phép đầu tư)

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hợp đồng thuê đất)

– Sơ đồ vị trí dự án.

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

– Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp.

  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Căn cứ vào Điều 12 Thông tư 26/2015/TT – BTNMT quy định, tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là:

Ban quản lý khu công nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản phòng khám đa khoa
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác