Báo cáo giám sát môi trường định kỳ trạm xăng, dầu

tram xang dau

trạm xăng, dầu

1. Tác động của trạm xăng, dầu đến môi trường

a, Khí thải

Xăng dầu bay hơi (benzen, hydrocacbua…) từ quá trình nhập, xuất xăng dầu;

Khí thải từ các phương tiện giao thông (bụi,CO, SO2, NOx,THC…)

Các yếu tố vi khí hậu và vật lý như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng…

b, Nước thải

Nước thải sinh hoạt chủ yếu từ hoạt động của cán bộ, công nhân viên

Nước thải từ nước mưa chảy tràn nhiễm bẩn do dầu trên mặt đất

c, Chất thải rắn

Thường là rác sinh hoạt như: bao bì, đất cát, giẻ lau,…. cần phải có biện pháp thu gom và xử lý.

d, Tiếng ồn, độ rung

Từ các phương tiện vận chuyển thường xuyên ra vào trạm xăng, dầu.

2. Quy trình thực hiện Báo cáo giám sát môi trường định kỳ trạm xăng, dầu

Quy trình thực hiện Báo cáo giám sát môi trường

Quy trình thực hiện Báo cáo giám sát môi trường

3. Tần suất lập báo cáo giám sát môi trường

  • Các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm: 3 tháng/1lần.
  • Các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu từng địa phương): 6 tháng/1lần.

4. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

– Hóa đơn tiền điện, nước 6 tháng

– Sổ chủ nguồn thải

– Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt

– Biên bản phòng cháy chữa cháy

5. Cơ quan tiếp nhận và phê duyệt Báo cáo giám sát môi trường định kỳ trạm xăng, dầu

Tùy theo quy mô và vị trí, cơ quan tiếp nhận và phê duyệt là:

–     Sở Tài nguyên và Môi trường

–     Phòng Tài nguyên và Môi trường

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ trạm xăng, dầu
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác