Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại Bình Dương

báo cáo giám sát môi trường định kỳ

báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Bình Dương là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam. Tỉnh lỵ của Bình Dương hiện nay là thành phố Thủ Dầu Một, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 30 km theo đường Quốc lộ 13.

Dự kiến đến năm 2020, Bình Dương là đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm 6 quận nội thành, 4 huyện ngoại thành với 117 xã, phường, thị trấn (60 phường, 45 xã, 13 thị trấn)

Bình Dương có khoảng 28 khu công nghiệp đang hoạt động, trong đó nhiều khu công nghiệp đã cho thuê gần hết diện tích như Sóng Thần I, Sóng Thần II, Đồng An, Nam Tân Uyên, Tân Đông Hiệp A, Việt Hương, VSIP – Việt Nam Singapore, Mỹ Phước 1, 2, 3, 4 và 5. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 938 dự án đầu tư, trong đó có 613 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3,483 triệu USD và 225 dự án đầu tư trong nước có số vốn 2.656 tỷ đồng. Nhằm tăng sự thu hút đầu tư, Bình Dương đang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ thi công các khu công nghiệp mới để phát triển công nghiệp ra các huyện phía bắc của tỉnh.

1. Từ năm 2014 các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình dương phải lập báo cáo giám sát theo công văn 4228/CCBVMT-KS

Sở tài nguyên và môi trường Tỉnh Bình Dương – Chi cục Bảo vệ môi trường đã ra công văn số 4228/CCBVMT-KS hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường cho doanh nghiệp ở khu vực Bình Dương.

Nội dung của công văn: Kính gửi các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh Bình Dương.

Thời gian qua, các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trên địa bàn Tỉnh Bình Dương đã ý thức và chấp hành tương đối tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó có việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại bình dương. Tuy nhiên, việc lập báo cáo giám sát môi trường với tần suất 03 tháng/lần cũng thể hiện một số bất cập do doanh nghiệp phải tốn nhiều chi phí cho việc lập báo cáo và thời gian đi lại.

Nhằm giảm bớt thời gian và chi phí đi lại của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường. UBND tỉnh đã ban hành quy định bảo vệ môi trường tỉnh kèm theo quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 (thay thế quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh), trong đó có việc lập báo cáo giám sát môi trường tại Bình Dương được quy định cụ thể như sau:

Download

2. Tần suất lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại Bình Dương

Theo công văn số 4228/CCBVMT-KS, việc lập Báo cáo giám sát môi trường được quy định cụ thể như sau:

Về tần suất lập Báo cáo giám sát môi trường gửi về cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường:

– Đối với chủ đầu tư các khu/cụm công nghiệp: định kỳ tổng hợp và gửi Báo cáo giám sát về cơ quan quản lý nhà nước với tần suất là 02 lần/năm;

– Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong và ngoài khu/cụm công nghiệp: định kỳ tổng hợp và gửi báo cáo giám sát môi trường về cơ quan quản lý nhà nước với tần suất tối thiểu 01 lần/năm.

Về tần suất quan trắc, đo đạc, đánh giá hiện trạng môi trường:

– Giám sát chất thải: giám sát, đo đạc các nguồn thải/lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho chất thải theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam với tần suất 03 tháng/lần.

– Giám sát môi trường xung quanh: với tần suất định kỳ 06 tháng/lần.

3. Thời điểm nộp báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại Bình Dương

– Đối với chủ đầu tư các khu/cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 8 điều 47 của quyết định số: 63/2012 QĐ-UBND ngày 12/12/2012.

+ Thời gian nộp báo cáo lần 1: vào tháng 07 hàng năm

+ Thời gian nộp báo cáo lần 2: vào tháng 03 của năm sau

– Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong và ngoài khu/cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 6 điều 48 và khoản 3 điều 50 của quyết định số: 63/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012:

+ Thời gian nộp báo cáo định kỳ: vào tháng 3 của năm sau. Ví dụ: thời gian nộp báo cáo giám sát môi trường cho năm 2013 là vào tháng 3 năm 2014.

Ngoài ra, Sở Tài Nguyên và Môi Trường đã xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm “báo cáo giám sát môi trường tại Bình Dương” trực tuyến thông qua mạng internet tại địa chỉ: www.quanlymoitruongbinhduong.gov.vn.

Do vậy, quý doanh nghiệp có thể đăng nhập vào địa chỉ trên để lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại Bình Dương theo quy định.

4. Mô tả công việc của chúng tôi khi lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh.

– Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm. Đánh giá chất lượng môi trường.

– Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

– Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại Bình Dương
5 (100%) 6 votes

Tags: ,

Tin tức khác