Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cơ sở chế biến cao su

1. Cơ sở chế biến cao su nào phải lập báo cáo giám sát môi trường?

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường 2014nghị định 18/2015/NĐ-CP:

Các cơ sở, doanh nghiệp đã lập báo cáo ĐTM hoặc kế hoạch BVMT hoặc bản đăng ký kế hoạch BVMT cho cơ sở chế biến cao su thì cần phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ để giúp cho công ty nắm được tình hình tác động môi trường xung quanh đối với hoạt động sản xuất, từ đó đề xuất phương án xử lý môi trường.

cơ sở chế biến cao su

cơ sở chế biến cao su

  1. Tần suất và thời điểm lập báo cáo giám sát môi trường

Tùy theo quy mô hoạt động và mục đích báo cáo giám sát sẽ có tần suất lập báo cáo giám sát môi trường khác nhau, thường sẽ là 3 tháng/ lần; 6 tháng/ lần hoặc 1 năm/lần.

Thời điểm thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường: bắt đầu tiến hành xây dựng cơ sở sản xuất hoặc đang hoạt động sản xuất và đã có giấy phép xây dựng.

  1. Các loại nguồn thải cơ sở chế biến cao su:

– Nguồn thải chất thải rắn: nguồn thải từ quá trình sản xuất mủ cốm thường chứa các tạp chất hòa tan, chất bảo quản, hạt mủ cao su. Nguồn thải từ quá trình sản xuất mủ cốm thường chứa các tạp chất hòa tan, chất bảo quản,…

– Nguồn thải khí thải:loại chất thải này khó xác định nhưng có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh xưởng sản xuất chế biến cao su như mùi cao su, các chất hóa học,..

– Nguồn thải nước thải: dây chuyền chế biến mủ cao su có 3 phân đoạn chính là chế biến mủ ly tâm, mủ nước và mủ tạp. Trong mỗi phân đoạn lượng nước thải có lưu lượng khá lớn mang nhiều thành phần phức tạp và khó xử lý. Nguồn thải phát trực tiếp vào sông là nguy hại làm ô nhiễm môi trường sinh thái. Nguy cơ rủi ro có thể phát sinh cần suy xét và liệt kê một khi nước thải không được kiểm soát để xử lý triệt để.

  1. Các bước thực hiện:

Bước 1: Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh cơ sở chế biến cao su

Bước 2: Xác định nguồn thải gây ô nhiễm xung quanh cơ sở chế biến cao su và vùng lân cận.

Bước 3: Lấy mẫu nước thải, khí thải, chất thải rắn thải ra từ hoạt động chế biến cao su

Bước 4: Đánh giá chất lượng môi trường

Bước 5: Đánh giá mức độ tác động từng nguồn gây ô nhiễm so với chỉ tiêu quy định.

Bước 6: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.

Bước 7: Đề xuất phương án xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn

Bước 8: Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cơ sở chế biến cao su
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác