Báo cáo giám sát môi trường cơ sở sản xuất rượu

Việc phát triển Cơ sở sản xuất rượu một mặt góp phần tăng sản phẩm cho xã hội, phục vụ đời sống con người, mặt khác, chính ngành công nghiệp này cũng sẽ gây ra những tác hại lớn vì nó tạo ra một lượng chất thải rất lớn gây ô nhiễm môi trường.

Cơ sở sản xuất rượu

Cơ sở sản xuất rượu

  1. Tại sao cơ sở sản xuất rượu phải lập báo cáo giám sát môi trường?

a/ Ô nhiễm của nước thải

– Nước thải phát sinh từ khâu rửa, sơ chế nguyên liệu có chứa nhiều cặn lắng, mảnh vụn vỏ, lá, cuống hoa quả,…

– Nguồn nước thải từ khâu lọc: đây là khâu có lượng nước thải lớn, nồng độ ô nhiễm cao.

– Nước thải từ quá trình rửa chai: lượng nước thải trong khâu này khá lớn và có đặc điểm là có độ pH cao vì trong quá trình rửa có sử dụng chất tẩy rửa có tính kiềm.

b/ Ô nhiễm của khí thải

– Khí thải (CO, CO2, NOx, SO2), bụi, nhiệt độ, tro xỉ do quá trình chưng cất, nấu nguyên liệu, chủ yếu sử dụng nhiên liệu than.

c/ Chất thải rắn

– Từ quá trình sản xuất: chủ yếu là tro, xỉ từ công đoạn nấu, chưng cất; bã rượu từ quá trình lọc.

– Từ quá trình sinh hoạt: thức ăn thừa, bao nilon, giấy,…

Từ các nguồn ô nhiễm trên mà việc lập báo cáo giám sát định kỳ cơ sở sản xuất rượu rất quan trọng,  giúp chủ cơ sở có thể kiểm soát được lượng chất thải trong quá trình sản xuất và mức độ ảnh hưởng đến môi trường của cơ sở mình.

  1. Đối tượng – tần suất lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

– Đối tượng phải thực hiện chương trình giám sát môi trường (quan trắc môi trường): các cơ sở sản xuất rượu đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Điều 16, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP) và Kế hoạch bảo vệ môi trường (theo Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH 13 ngày 13/06/2014).

– Các dự án xây dựng cơ sở sản xuất rượu đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

– Tùy theo quy mô hoạt động của cơ sở mà báo cáo giám sát môi trường sẽ có tần suất lập báo cáo giám sát môi trường khác nhau:

  • 3 tháng/1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm.
  • 6 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu từng địa phương).
  1. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

– Hóa đơn điện, nước 6 tháng

– Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có)

– Bản vẽ mặt bằng, thoát nước mưa, nước thải (nếu có)

– Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt (nếu có)

– Chứng từ thu gom chất thải nguy hại (nếu có)

– Giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm (nếu có).

  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

– Sở Tài nguyên và Môi trường

– Ban quản lý Khu công nghiệp

– Ban quản lý Khu kinh tế

– Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Báo cáo giám sát môi trường cơ sở sản xuất rượu
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác