Báo cáo giám sát môi trường cơ sở chế biến thực phẩm

 1. Tại sao phải lập báo cáo giám sát môi trường cho cơ sở chế biến thực phẩm

Trong quá trình hoạt động, cơ sở chế biến thực phẩm thường phát sinh một số nguồn ô nhiễm sau:

 • Nước thải từ quá trình chế biến; Nước thải sinh hoạt của công nhân viên
 • Dầu chiên, Nhiệt dư
 • Khí thải từ lò hơi, máy phát điện dự phòng
 • Rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và nguy hại
cơ sở chế biến thực phẩm

cơ sở chế biến thực phẩm

 1. Căn cứ pháp lý

Luật bảo vệ môi trường 2014;
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015

 1. Tần suất giám sát

Tùy theo quy mô hoạt động của cơ sở mà có tần suất lập báo cáo giám sát môi trường khác nhau:

 •  3 tháng/1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm.
 •  6 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu từng địa phương).
 1. Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

 1. Hồ sơ, giấy tờ pháp lý cần thiết

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đầu tư
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất
 • Xác nhận phê duyệt đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT hoặc đề án BVMT
 • Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp
 • Hóa đơn tiền điện, tiền nước
 • Chứng từ thu gom chất thải nguy hại
 • Biên bản phê duyệt PCCC
 1. Cơ quan tiếp nhận và phê duyệt

Tùy vào quy mô, công suất và vị trí của cơ sở, mà cơ quan tiếp nhận và phê duyệt là:

 • Sở Tài Nguyên và Môi Trường
 • Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
 • Ban quản lý KCN. Ban quản lý Khu kinh tế

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Báo cáo giám sát môi trường cơ sở chế biến thực phẩm
5 (100%) 2 votes

Tags: ,

Tin tức khác