Báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm

Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm

Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm

1. Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm nào phải lập báo cáo ĐTM?

Dự án xây dựng Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm có công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm trở lên phải tiến hành lập báo cáo ĐTM (theo phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP).

Dự án xây dựng cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm

Dự án xây dựng cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm

2. Căn cứ pháp pháp lý

– Luật bảo vệ môi trường năm 2014

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (Điều 12 – 19).

– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Điều 6 – 31).

3. Quy trình thực hiện

– Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án. Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn. Yếu tố vi khí hậu

– Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH

– Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm và phân tích tại phòng thí nghiệm.

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động

– Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực dự án Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng, phương án quản lý môi trường và dự phòng sự cố môi trường.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm

– Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ xã, phường

– Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

– Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.

4. Hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

– Thỏa thuận địa điểm xây dựng Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm

– Báo cáo đầu tư/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Giải trình kinh tế kỹ thuật

– Sơ đồ vị trí dự án Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác